Deutsch Intern
  • Extracts from magical texts in antiquity (Greek, Hieratic, Demotic, Akkadian): British Library P 122; British Museum P Chester Beatty 7 and P Leiden/London, British Museum BM 34065
DFG Centre for Advanced Studies MagEIA

Sevgül Çilingir Cesur

Research Interests

  • Hittitology
  • Hittite religion
  • Hittite magical ritual texts
  • Ritual Paraphernalia
  • Ritual Theory

Education

2017 Ph.D., Dokuz Eylül University. Institute for Social Sciences, Ancient History. Dissertation: “Hitit Büyü Ritüelleri ve Segment Alanlarının Çözümlenmesi (CTH 390-470) (The Magical Rituals of the Hittites and their Segment Categories)”. Supervisor: Prof. Dr. Şeyhmus Recai Tekoğlu (Dokuz Eylül University)
2011 M.A., Ege University. Institute for Social Sciences, Ancient History. Thesis: “Hitit Tapınak Kentleri (The Sacred Cities of the Hittites)”. Supervisor: Prof. Dr. Süleyman Özkan (Ege University)
2009 B.A., Ege University.

Academic Career

2022 Full-time Assist. Prof. Dr., Ege University, Çeşme Faculty of Tourism. 11.08.2022: Habilitation.
05/2018–10/2018 Postdoctoral fellow. Researcher in the project “The Concepts of Time and Temporality in Hittite Rituals (CTH 390-500)" at the Julius-Maximilians-Universität of Würzburg (funding: TÜBİTAK/2219-1059B191700004).
2010–2022 Research Assistant (2017 PhD), Ege University, Çeşme Faculty of Tourism

Fellowships and Grants

2009 Fulbright Opportunity Grant
07/2014–08/2014 DAAD-Intensive Language Course Grant (Goethe Institut in Freiburg im Breisgau)
2014–2017 TÜBİTAK 2211/A-Doctoral grant
08/2023 Language Course Grant, Università per Stranieri di Siena

Research Projects

2020–2022 Project “The Sea in Hittite Culture”. Project Leaders: Dr. Sevgül Çilingir Cesur & Dr. Michele Cammarosano (funding: Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center For Mediterranean Civilizations (AKMED).
05/2018–10/2018 Project “The Concepts of Time and Temporality in Hittite Rituals (CTH 390-500)”. Project Supervisor: Prof. Dr. Daniel Schwemer. (funding:  TÜBİTAK/2219-1059B191700004).
2015–2017 Project “Hitit Ritüelleri ve Bu Ritüellerdeki Segment Kategorilerinin Belirlenmesi (CTH 390-470)”. Project Supervisor: Prof. Dr. Şeyhmus Recai Tekoğlu. (funding: Dokuz Eylül University)

Publications

1.       Boğazköy Arşivinden Yayımlanmamış Hititçe Ritüel Tabletleri, Tarih İncelemeleri Dergisi 38/2, 2023, 425-257. Co-authored with İ. Aykut.

2.       Hitit Ritüellerinde Dinî Bir Mekân Olarak “Ev”, XIX. Türk Tarih Kongresi 3-7 Ekim 2022 Kongreye Sunulan Bildiriler, in print.

3.       Eski Anadolu Dillerinde “At” Üzerine Değerlendirmeler, in: İ. Küçükyıldız, B. Söylemez, U. Karcıoğlu (eds.), Eski Çağ'dan Modern Çağ'a At Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları, 2023, 79-102. Co-authored with R. Tekoğlu.

4.       Hı̇tı̇t Büyü Rı̇tüellerı̇nde Rı̇tüel Sahı̇bı̇nı̇n Doğası Üzerı̇ne Bazı Tespı̇tler, in: İ. Albayrak, N. Yıldırım, L. G. Gökçek, K. Toptaş (eds.), Prof. Dr. Salih Çeçen’e Armağan, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2023, 221-241.

5.       Hititlerde Ritüel Ekonomisi Üzerine Bazı Düşünceler, in: Y. Kılıç, S. Akkuş Mutlu, R. Kuzuoğlu, Ö. Kahya (eds.), Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı Eskiçağ Tarihi Yazıları, Ankara: Çizgi Kitabevi, 2023, 105-125.

6.       Hitit Büyü Ritüellerinde Deniz, in: İ. Taş (ed.), Hititler'den Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekânları, İstanbul: Ege Yayınları, 2022, 63-88. Co-authored with M. Cammarosano.

7.       Hitit Kültüründe Kurt ve Kurt Adamlar, Tarih İncelemeleri Dergisi 36/2, 2021, 465-496.

8.       Hitit Dini ve Mitolojisi, in: T. F. Çakmak (ed.), Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji I, Ankara: Detay Yayıncılık, 2021, 362-388.

9.       Anadolu'da Büyü ve Ritüelin Tarihsel Gelişimi, in: Ö. Güzel (ed.), Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2021, 107-137. Co-authored with T. Fahri Çakmak.

10.     The Timing of Ritual Performance in Hittite Texts: The “Morning” Rites, ADALYA 23, 2020, 87-109.

11.     Zamanın Tanımı: Hitit Metinlerinde ‘meḫur’ Kavramı, Archivum Anatolicum 14, 2020, 51-81.

12.     Eşyanın Cinsiyeti: Hitit Ritüellerinde Kadın, Tüba-Ar-Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 24, 2019, 73-89.